ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
เจ้าของผลงานร่วม สำนักราชเลขาธิการ
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า
หน่วยงาน บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเยือนประชาชนในเขตหัวหิน ทรงเห็นความลำบากของประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่า ซึ่งมีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น ขาดแคลนน้ำที่จะใช้อุปโภค - บริโภค และช่วงน้ำทะเลขึ้นสามารถไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรทุ่งตะกาด ทำให้ผลผลิตเสียหายพร้อมกันนี้ราษฎรได้รวมตัวกันน้อมเกล้าถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 300 ไร่ จึงมีพระราชดำริพร้อมมอบทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 60,000 บาท ให้กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ซึ่งนับเป็นโครงการตามพระราชดำริ แห่งแรกของกรมชลประทาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=NlOia98blkc
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง