ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อ่างเก็บน้ำยางชุม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำยางชุม
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2516 แล้วเสร็จเมื่อปี 2523 มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดสูง 23 เมตร ยาว 1,500 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ขนาดความจุ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร มีระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายยาวรวมประมาณ 24 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 15,300 ไร่ มีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทำการเพาะปลูก อุปโภคบริโภค ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง บรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุ่มน้ำกุยบุรี ผลักดันน้ำเค็มในคลองกุยบุรีในช่วงฤดูแล้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=xMcTn2jN4Ig
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อ่างเก็บน้ำยางชุม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง