ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน
เจ้าของผลงานร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์;การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ ในภาคกลางตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมใน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประสบกับปัญหาภัยแล้งทุกปี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=arZ262cRk_4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง