ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำเเม่เเคม จังหวัดแพร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายปิดิพัช บุญมาเลิศ
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำแม่แคม
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเปาะตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเปาะในท้องที่บ้านลู ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังนี้ “ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำยม เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอสอง และอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคตลอดปีด้วย ราษฎรจาก 5 หมู่บ้าน ในเขตตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ แจ้งว่าในหมู่บ้านดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพการเกษตรและน้ำบริโภคในฤดูแล้งมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยเกว๋น อ่างเก็บน้ำห้วยเฮียะ และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แคม เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=IWlo5BRUPAU
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำเเม่เเคม จังหวัดแพร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง