ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สืบสานแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัฒน์นรี สว่างเฉลิมญาติวงศ์
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง;แนวทางพระราชดำริ
หน่วยงาน บ้านคลองซอยที่ 11 หมู่ที่ 2 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย คุณพัฒน์นรี เฉลิมญาติ วัย 36 ปี นักศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตร์ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต หาความรู้ ด้วยการเข้าอบรมกับหน่วยงาน และนำพื้นที่นาไร่ของครอบครัวมาพัฒนาเพาะปลูก แบ่งให้เพื่อนบ้าน สิ่งที่ได้รับคือการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันและกัน ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกันในอาชีพ มีรากฐากด้านการเงินที่มั่นคง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-UWxv1ndtSM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สืบสานแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง