ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุธรรม จันทร์อ่อน
คำสำคัญ อาหารไก่;ไข่ไก่อินทรีย์
หน่วยงาน บ้านเลขที่ 54 หมู่ 10 บ้านหนองไข่กา ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย อาหารไก่ไข่อินทรีย์ ส่วนผสม หยวกกล้วยหมัก 5 ส่วน รำ 2 ส่วน ข้าวเปลือก ปลายข้าว หัวอาหาร อย่างละ 1 ส่วน และบอระเพ็ดเล็กน้อย นำสมุนไพรหรือบอระเพ็ดสับเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมกับหยวกกล้วยหมักที่เตรียมไว้เพื่อให้สัตว์เจริญอาหารและเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ผสมรำที่ละน้อยเพื่อไม่ให้รำจับตัวเป็นก้อน คลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อครบตามอัตราส่วนแล้ว จึงใส่ข้าวเปลือก ปลายข้าวและหัวอาหาร แต่ถ้าเป็นช่วงไก่ออกไข่ เพิ่มข้าวเปลือกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้เปลือกไข่ได้ ถ้าเป็นช่วงไก่พักตัว สามารถเพิ่มกากมะพร้าว ใบกระถิน เพื่อเพิ่มสารอาหารให้ไก่ได้ เมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้ว จะได้อาหารอินทรีย์ที่พร้อมนำไปเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ได้แล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=xU9F8uAAw_8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.