ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง น้ำอินทผลัมบรรจุขวดพร้อมดื่ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวรรณา เดชะรัตนางกูร
คำสำคัญ น้ำอินทผลัม;กระบวนการ thermal processing
หน่วยงาน บริษัท เดลี่กรีน 2507 จำกัด, คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย อินทผลัมที่ผลไม่สวย ผ่านกระบวนการ thermal processing, hot fill, aseptic filling กระบวนการผลิต การต้มอินทผลัมในน้ำ 5 ส่วนของอินทผลัมเพื่อให้ได้กลิ่นและรสของอินทผลัม ส่วนภาชนะขวดแก้วต้มในน้ำเดือดก่อนบรรจุ เมื่อบรรจุผลิตภัณฑ์แล้วไปต้มในน้ำเดือดอีกครั้งนาน 5 นาที นำไป cooling ลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเพื่อลดจุลินทรีย์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=bXLWbePWRhU
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


น้ำอินทผลัมบรรจุขวดพร้อมดื่ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง