ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ป่ารักษ์น้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายกำธร ถาวรสถิต
เจ้าของผลงานร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสำคัญ ป่ารักษ์น้ำ
หน่วยงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักษ์ภักดีตลอดไป” นี่คือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชดำรัสต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลป่าไม้และราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ เป็นสิ่งยืนยันว่าพระองค์จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกอย่างเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร เพื่อตอบสนองแนวพระราชดำริหรือพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติในเรื่องการสร้างและอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและส่งผลถึงการเกิดป่าไม้อย่างอุดมสมบูรณ์ให้เกื้อกูลกันตลอดไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=nb-GXwBUfBg&list=PLXE5y8hQpopLR_S1Fl9UchQfBj7wl2cEi&index=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ป่ารักษ์น้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง