ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง น้ำ คือ ชีวิต โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายกำธร ถาวรสถิตย์
เจ้าของผลงานร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสำคัญ น้ำ คือ ชีวิต;งานชลประทาน
หน่วยงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดหาแหล่งน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่จัดตั้งโครงการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สิ่งแรกที่ทรงพิจารณา คือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิมหรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อนำน้ำมาใช้ในโครงการได้ต่อไป มิเช่นนั้นกิจกรรมอื่นก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้ พระองค์จึงทรงให้ความสำคัญกับงานชลประทานเป็นอย่างมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=so0eq2e44Wo&index=5&list=PLXE5y8hQpopLR_S1Fl9UchQfBj7wl2cEi
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


น้ำ คือ ชีวิต โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง