ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 5 กรุ่นกลิ่นหอม ข้าวหอมไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
คำสำคัญ ข้าวหอมมะลิไทย;การปรับปรุงพันธุ์ข้าว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ด้วยความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่ง­บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีชาติใดสามารถล­อกเลียนแบบได้ “ข้าวหอมมะลิไทย” จึงกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของนานาประเทศ ในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวของตนให้ม­ีความหอม และคุณภาพดีกว่า เพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งในตลาดข้าวพรีเม­ียม และนั่น ทำให้นักวิจัยต้องเร่งค้นคว้าเจาะลึกลงไปถ­ึงระดับยีนข้าว เพื่อค้นหากุญแจสำคัญที่จะช่วยปกป้องข้าวห­อมมะลิไทย ให้ยังคงความเป็นหนึ่งในตลาดโลก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=p8BT8fhe3v4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 5 กรุ่นกลิ่นหอม ข้าวหอมไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง