ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ถาดเพาะชำย่อยสลายได้จากกกากถั่วเหลือง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฑิตยา ไทยานุรักษ์
คำสำคัญ ถาดเพาะชำ;กากถั่วเหลือง
หน่วยงาน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ถาดเพาะชำดั้งเดิมนั้นผลิตมาจากพลาสติกซึ่งมีผลเสียทางด้านระยะเวลาในการย่อยสลายและยังทำลายรากต้นกล้าอ่อนขณะการขนย้ายต้นกล้าอ่อนลงสู่ดิน ทางผู้จัดทำนั้นจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาโดยการผลิตนวัตกรรมถาดเพาะชำที่มีวัตถุดิบหลักมาจากกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นของเหลือใช้ทางการเกษตรโดยกากถั่วเหลืองนั้นสามารถแทนที่พลาสติกในการผลิตเป็นถาดเพาะชำได้ ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าพลาสติก และยังเป็นการลดขยะพลาสติกที่ก่อให้เกิดมลภาวะในการทำลาย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ถาดเพาะชำย่อยสลายได้จากกกากถั่วเหลือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง