ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกถั่วฝักยาวสายพันธุ์ใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จรัญ ดิษฐไชยวงศ์
คำสำคัญ การปลูกถั่วฝักยาว;ถั่วฝักยาวสายพันธุ์ใหม่
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ถั่วฝักยาวนอกจากจะเป็นผักยอดนิยมของคนไทยแล้ว ย้งสามารถส่งออกนำเงินตราเข้าประเทศได้ปีละหลายสิบล้านบาท แม้ตลาดต่างประเทศจะมีความต้องการถั่วฝักยาวอีกมาก แต่ที่ผลิตได้ในประเทศมาตรฐานยังไม่ค่อยสม่ำเสมอ ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรจึงได้ปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพและเกษตรกรได้เก็บผลผลิตไป พบว่ามีอายุการเก็บเกี่ยวเร็วกว่าพันธุ์พิจิตร 2 ซึ่งเป็นพันธุ์แนะนำเดิม 3-5 วัน ผลผลิตสูงสุดในช่วงฤดูฝนอยู่ประมาณ 3,800 กิโลกรัมต่อไร่ ความยาวฝักพันธุ์ใหม่ประมาณ 48 เซ็นติเมตร ซึ่งก็เป็นความยาวขนาดฝักที่อยู่ในความต้องการของตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=vwZWxZ32XFA
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกถั่วฝักยาวสายพันธุ์ใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง