ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สวนเกษตรตามแนวศาสตร์พระราชา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สวัสดิ์ สมัครพงศ์
คำสำคัญ ศาสตร์พระราชา;การทำเกษตรแบบผสมผสาน;สวนสมรม
หน่วยงาน หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สวัสดิ์ สมัครพงศ์ นักการเกษตร จัดการพื้นที่ 10 ไร่เป็นพื้นที่วิจัยและพัฒนา สร้างต้นแบบการทำสวนเกษตรแบบผสมผสานหรือ "สวนสมรม" เพื่อเป็นความอยู่รอด ความพอเพียง และความยั่งยืนการทำการเกษตรของเกษตรกรรายเล็ก" การทำสวนสมรม ไม่เน้นการใช้ปุ๋ยและการให้น้ำ แต่จะใช้ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติให้หล่อเลี้ยงกันเอง การทำการเกษตรแนวนี้ จึงเป็นการทำการเกษตรต้นทุนต่ำ ได้ผลผลิตจากหลายทาง มีให้เก็บกิน ขายได้ทั้งปี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=AOQfksSTmic
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สวนเกษตรตามแนวศาสตร์พระราชา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง