เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ
เจ้าของผลงาน :  มนตรี ค้ำชู
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  ถั่วงอกเป็นผักชนิดหนึ่งที่คนนิยมนำมาประกอบอาหาร หรือนำถั่วงอกดิบมารับประทาน ซึ่งจะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าแบบสุก และเป็นประโยชน์กับร่างกาย โดยเฉพาะการบริโภคถั่วงอกดิบ ปัจจุบันใช้การเพาะถั่วงอกจากเมล็ดถั่วเขียว อาจพบสารปนเปื้อนจากการเพาะแบบนี้ จึงมีโครงการจัดทำเครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=YHgtVbuSng0
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708