ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ ถั่วงอก;เครื่องเพาะถั่วงอก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ถั่วงอกเป็นผักชนิดหนึ่งที่คนนิยมนำมาประกอบอาหาร หรือนำถั่วงอกดิบมารับประทาน ซึ่งจะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าแบบสุก และเป็นประโยชน์กับร่างกาย โดยเฉพาะการบริโภคถั่วงอกดิบ ปัจจุบันใช้การเพาะถั่วงอกจากเมล็ดถั่วเขียว อาจพบสารปนเปื้อนจากการเพาะแบบนี้ จึงมีโครงการจัดทำเครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=YHgtVbuSng0
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง