ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ไร่ ไร้ความจน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไพรัตน์ โทณะกุล
คำสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;เกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงาน บ้านหนองเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย นายไพรัตน์ โทณะกุล ยึดแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้คิดทำเกษตรแบบครบวงจร เนื้อที่ 1 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไว้เต็มทุกพื้นที่โดยรอบ นอกจากนั้น ยังได้แบ่งเนื้อที่บางส่วนสำหรับเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ หมู และพื้นที่สำหรับการทำปุ๋ยหมัก บ่อผลิตสมุนไพรไล่แมลง การผลิต EM และบ่อแก๊สหุงต้มที่ผลิตมาจากมูลสัตว์ด้วย ปัจจุบันรายได้หลักของครอบครัวมาจากการขายดอกมะลิที่ปลูกไว้เพียง 15 แถว สามารถทำเงินได้เฉลี่ย 12,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของครอบครัว มีชาวบ้านและชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงานกับ นายไพรัตน์ อยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ นายไพรัตน์ ยังได้นำแนวคิดไปทำต่อที่โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ปรับเนื้อที่หลังโรงเรียนที่แต่ก่อนเป็นป่า ไม่ได้ทำประโยชน์ เลี้ยงปลา ปลูกผัก ปลูกข้าว เพาะเห็ด และสามารถนำเมล็ดพันธุ์พืชไปขายได้อีกต่อหนึ่ง ปัจจุบันพืชผักสวนครัวต่าง ๆ ยังสามารถลดรายได้ที่จะต้องนำไปซื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนได้อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Nrp5Pr7cS4A
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ไร่ ไร้ความจน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง