ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมมาตร บุญฤทธิ์
คำสำคัญ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;การทำเกษตรแบบผสมผสาน
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีวิไล ม.8 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีวิไล น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เช่น การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การทำเชื้อราประเภทต่างๆ ที่ใช้กับโรคของพืช นอกจากนี้ยังมีการสอนอาชีพเสริม การเผาถ่านได้น้ำส้มควันไม้ การเลี้ยงใส้เดือน ได้มูลเป็นปุ๋ย การปลูกผักไร้ดินแบบเรียบง่ายใช้ทุนน้อย การเลี้ยงกบ เลี้ยงจิ้งหรีด การทำเห็ดฟางตะกร้า การเพาะถั่วงอก การทำน้ำยาเอนกประสงค์ต่าง ๆ การทำสบู่ ทำยากันยุงจากสมุนไพร การขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ การทำขนมไทย ขนมฝรั่ง ฯลฯ ทุกอย่างเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=aqjGEdgmDW8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง