ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอป ‘Resus Ultrasound’
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล
คำสำคัญ แอป” Resus Ultrasound”;Interactive Textbook
หน่วยงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล อาจารย์ประจำหน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ศึกษาเรื่อง Ultrasound Emergency เฉพาะทางจาก Harvard Medical School และ Royal Brompton Hospital, London UK และนำความรู้กลับมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อการใช้งานง่ายในแพทย์ห้องฉุกเฉิน ซึ่งแอปพลิเคชั่น ‘Resus Ultrasound’ นับเป็น Interactive Textbook ครั้งแรกของคนไทย บน App Store สำหรับให้แพทย์ใช้ศึกษาหรือเป็นคู่มือการใช้อัลตร้าซาวด์ในห้องฉุกเฉิน ใช้เป็นคู่มือช่วยลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์อาการคนไข้ จุดเด่นของแอปพลิเคชั่นนี้คือ สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีอินเตอร์เน็ต แพทย์ฉุกเฉินสามารถเรียนรู้วิธีการวางมือแบบง่ายและวิธีการอ่านผล ภาพปกติและผิดปกติ โดย Interactive textbook นี้เป็นแอปพลิเคชั่นแรกๆ ที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อเป็นสื่อการสอนให้แพทย์เรียนรู้ทั่วโลกใน iTune store
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.hfocus.org/content/2016/05/12238
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แอป ‘Resus Ultrasound’ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง