ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างสังคมสุขภาวะของชุมชนท้องถิ่น (การเก็บข้อมูลในฤดูฝน)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์
คำสำคัญ การเสริมสร้างสังคม;สุขภาวะของชุมชนท้องถิ่น
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การสร้างแหล่งอาหารของชุมชน โดยชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง และใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำของชาวปกาเกอะญอ บ้านแม่ลาก๊ะ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=NGhEstJpJ3s
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง