ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวไร่ พืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้พัฒนาดิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
คำสำคัญ ข้าวไร่;พืชเศรษฐกิจ;การพัฒนาดิน
หน่วยงาน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ข้าวไร่เป็นพืชที่สามารถเพิ่มธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดินและช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินได้ดีไม่น้อยกว่าถั่วเหลืองและปอเทือง นอกจากนี้ ข้าวไร่ยังถือเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่น่าจับตามอง เพราะนอกจากจะปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย เหมาะต่อภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่ยากจะควบคุมของประเทศไทยแล้ว คุณภาพของข้าวไร่บางสายพันธุ์ยังเทียบเท่ากับข้าวนาปีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=LmKpHp3uQBs
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง