ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง CKD application รักษ์ไต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ
คำสำคัญ CKD application;รักษ์ไต
หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แอปพลิเคชันนี้ “พัฒนามาจากแอปพลิเคชัน KKU CASCAP App สำหรับโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นต้นแบบในการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโรคไตและทีมแพทย์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ผู้ป่วยแบบ Real-time และทราบถึงสถานะความปกติและผิดปกติโดยตรงซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการรักษาได้อย่างรวดเร็ว” มีวัตถุประสงค์หลัก “เพื่อเป็นช่องทางเชื่อมโยงระหว่างทีมแพทย์กับผู้ป่วยโดยตรง ผู้ใช้งานจะมี Username และ Password และต้องป้อนข้อมูลส่วนตัว โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลคอยให้คำแนะนำและสอนวิธีการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกระดับทั้งกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไต จากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการทำเพื่อประโยชน์แก่สังคม ด้วยการผสานองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลรักษาประชาชน แอปพลิเคชันนี้จึงเปิดให้ใช้งานได้ฟรี” การใช้งานแอปพลิเคชันนี้ว่า “ผู้ใช้งานจะต้องมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อทำการ Log in เข้าใช้งาน โดยป้อนข้อมูลที่จำเป็น อาทิ ค่าชีพจรและความดัน ค่าระดับน้ำตาลในเลือด ค่าอัตราการทำงานของไต สถานะน้ำยาล้างไต ภาพแผลหรือน้ำยา ตามประเภทผู้ใช้งาน ได้แก่ บุคคลทั่วไป ผู้ป่วยเบาหวานหรือความดันสูง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังหรือผู้ป่วยฟอกเลือด ผู้ป่วยล้างไตช่องท้อง โดยจะมีการแสดงผล ในรูปแบบกราฟ และการรายงานหรือแจ้งเตือนความผิดปกติ เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคไตในการพบแพทย์ โดยแพทย์ยังสามารถติดตามอาการผู้ป่วยได้โดยตรง ทำให้รักษาได้ทันท่วงที”
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0013780&l=th
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


CKD application รักษ์ไต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง