ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวจิตรา พรหมชุติมา
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ โครงการแก้มลิง;ทุ่งหิน
หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการขุดลอกแก้มลิงทุ่งหิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 บริเวณสถานที่ดำเนินการโครงการหมู่ที่ 3 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุครสงคราม มีเนื้อที่ 2,623 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา โดย ได้มีการประกาศเป็นที่หวงห้าม ต่อมาใน พ.ศ.2510 ได้มีการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงสาธารณประโยชน์ โดยมีราษฎรและนายทุนเข้าไปบุกรุกทำกินเต็มพื้นที่ จำนวน 61 ครอบครัว ซึ่งปัจจุบันมีการย้ายออกหมดเรียบร้อยแล้ว พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง จังหวัดจึงได้พิจารณาน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในการจัดหาทรัพยากรน้ำและบรรเทาอุทกภัยในเรื่องของแก้มดิน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน อีกทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในจังหวัดและพื้นที่ข้างเคียง จำนวน 6 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_g5Wv3pupPs
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง