ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิง หนองเจ็ดเส้น จังหวัดอ่างทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
คำสำคัญ โครงการแก้มลิง;หนองเจ็ดเส้น;อุทยานสวรรค์
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จังหวัดอ่างทอง เป็นที่ตั้งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม 6 โครงการ ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น เป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาดำเนินการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และการชลประทาน เป็นโครงการลำดับที่ 6 เปิดดำเนินการเมื่อ ปี พ.ศ.2551 ตั้งอยู่ในเขตตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก มีพื้นที่ประมาณ 320 ไร่ มีพื้นที่กักเก็บน้ำ ขนาด 99 ไร่ และ 163 ไร่ พื้นที่ดินประมาณ 70 ไร่ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีชื่อที่เรียกอย่างเป็นทางการอีกชื่อ คือ อุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=m4XpBJSH3Nk
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิง หนองเจ็ดเส้น จังหวัดอ่างทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง