ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย–คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (TNN)
คำสำคัญ โครงการแก้มลิง;คลองมหาชัย–คลองสนามชัย
หน่วยงาน ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (TNN)
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แนวพระราชดำริโครงการแก้มลิงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระราชทานและอธิบายถึงโครงการแก้มลิงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อปี พ.ศ.2538 ในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นประกอบกับน้ำทะเลหนุน ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะด้านฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทำให้เกิดโครงการแก้มลิงที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร ขึ้นในปี พ.ศ.2539 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2541
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=sfhg9s9lfoY
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย–คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง