ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฝายชะลอน้ำหนองแวงโมเดล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน
เจ้าของผลงานร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดชัยภูมิ
คำสำคัญ ฝายชะลอน้ำ;หนองแวงโมเดล;เกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย หนองแวงโมเดล เป็นแม่แบบผสมผสานการพัฒนาชีวิตเกษตรกร ตั้งแต่แหล่งน้ำ ระบบสูบน้ำ ระบบแพร่กระจายน้ำ เกษตรทฤษฎีใหม่ และการต่อยอดขึ้นไป หนองแวงโมเดล เป็นฝายประชารัฐที่ก่อสร้างด้วยการผนึกกำลังร่วม 4 ฝ่าย ได้แก่ เกษตรกร อบต.หนองแวง บริษัทห้างร้าน เอกชนและกรมชลประทาน ต้นกำเนิดมาจากความเดือดร้อนของเกษตรกรบ้านหนองแวงที่ขาดแคลนน้ำอย่างหนักในปี 2558 เป็นทั้งปีแห้งแล้ง และไม่มีฝายกักน้ำได้แม่แต่น้อย จนต้องร้องขอให้โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ช่วยเหลือ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=XbaP7SeLNp0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ฝายชะลอน้ำหนองแวงโมเดล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง