ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวก่ำโมนา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธ์
คำสำคัญ ข้าวก่ำโมนา
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ข้าวก่ำโมนา เป็นข้าวหมักด้วยเชื้อรา ผ่านกระบวนการผลิต เพื่อนำมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับไก­่ ช่วยเร่งสีไข่แดง และลดโคเลสเตอรอลในไข่ไก่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=WmR1z2mt_dI
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข้าวก่ำโมนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง