ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแคโทดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์แข็งที่อุณหภูมิปานกลาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ชนาภา คงมาก
คำสำคัญ Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs), Cathode, Layered Perovskite
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย Layered perovskite oxides, LnxSr4-xMyFe6-yO13, have been investigated as the cathodes for intermediate-temperature solid oxide fuel cells. As the concentration of the dopants increased, the electrical conductivity increased but the polarisation resistance decreased. Furthermore, the selection of the dopants has a major in influence in charge compensation mechanisms.
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาแคโทดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์แข็งที่อุณหภูมิปานกลาง is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง