ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องคิดค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อดิศักดิ์ วิริยกรรม
คำสำคัญ เครื่องคิดค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง;รถจักรยานยนต์รับจ้าง
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เครื่องคิดค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง จัดสร้างขึ้นเพื่อคิดอัตราค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างตามเกณฑ์กรมการขนส่งทางบกด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งคำนวณจากระยะทางที่วัดได้ด้วยไมล์จักรยาน ทางคณะผู้จัดทำจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษา และสร้างเครื่องคิดค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างขึ้นมาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม เขียนโปรแกรม และคำนวณค่าโดยสารได้ เพื่อความเที่ยงตรงของค่าโดยสารตามกรมการขนส่งทางบกที่ได้กำหนด
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องคิดค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง