ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มอเตอร์แบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้าได้ในตัว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นรินทร์ บุญตานนท์
คำสำคัญ มอเตอร์แบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้า
หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย มอเตอร์แบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้าได้ในตัว มีคุณสมบัติที่เป็นทั้งมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในตัวเดียวกัน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในขณะที่ใช้งานมอเตอร์ปกติ โดยการเพิ่มชุดแม่เหล็ก และขดลวด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในขณะที่มอเตอร์ทำงาน โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์เดิมลดลง สามารถนำไปใช้แทนมอเตอร์เดิมได้เลยโดยเฉพาะมอเตอร์ที่ต้องใช้งานอย่างต่อเนื่อง เช่น พัดลมระบายความร้อน พัดลมระบายอากาศ โดยการใช้งานมอเตอร์ชนิดใหม่นี้ จะเป็นการอนุรักษ์พลังงาน และช่วยประหยัดไฟฟ้าในทางอ้อมอีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


มอเตอร์แบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้าได้ในตัว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง