ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วัสดุปิดแผลไฟโบรอินผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้สำหรับแผลผู้ป่วยเบาหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภญ.จารุภา วิโยชน์
คำสำคัญ วัสดุปิดแผลไฟโบรอิน;สารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย วัสดุปิดแผลเบาหวาน เตรียมจากวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายภายในประเทศ ได้แก่ ไฟโบรอินและ สารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ ร่วมกับกระบวนการผลิตสารสกัดและวัสดุปิดแผลที่ไม่มีการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ จึงไม่เป็นการสร้างมลภาวะและทำให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ลดลง ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ในการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต โดยผลงานวิจัยเรื่องนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Biomedical Materials (best paper published within the last two year, 2012) และได้รับรางวัล Nagai Award 2012 จาก Nagai Foundation, Tokyo, Japan ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับในสากลในการนำไปใช้สมานแผลของผู้ป่วยเบาหวาน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


วัสดุปิดแผลไฟโบรอินผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้สำหรับแผลผู้ป่วยเบาหวาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง