ผลของการยืดกล้ามเนื้อหายใจแบบประยุกต์ต่อการเคลื่อนไหวและการทำงานของทรวงอกและข้อไหล่ภายหลังการผ่าตัดเปิดทรวงอก

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลของการยืดกล้ามเนื้อหายใจแบบประยุกต์ต่อการเคลื่อนไหวและการทำงานของทรวงอกและข้อไหล่ภายหลังการผ่าตัดเปิดทรวงอก
เจ้าของผลงาน :  นางสาวอัมพิรา พรหมศรี
เจ้าของผลงานร่วม :   อ.ดร.กภ. นันทินี นวลนิ่ม
คำสำคัญ :   RESPIRATORY MUSCLE STRETCH GYMNASTIC, THORACOTOMY, REHABILITATION, SHOULDER MOBILITY, CHEST WALL MOBILITY, การยืดกล้ามเนื้อหายใจแบบประยุกต์, การขยายตัวของทรวงอก
หน่วยงาน :  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  ผลงานวิจัยอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์จึงยังไม่สามารถเผยแพร่วิธีการรักษาที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710