กสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  กสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เจ้าของผลงาน :  สนั่น สิมศรี
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   กสิกรรมไร้สารพิษ, ผักอินทรีย์
หน่วยงาน :  ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
คำอธิบาย :  จากพื้นที่รกร้างและเต็มไปด้วยวัชพืชหลากหลายชนิด ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาของโครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ได้ถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นแปลงผักจำนวน 2 ไร่ ของคุณสนั่น และคุณทิพวรรณ สิมศรี สมาชิกใหม่ของโครงการที่ผันตนเองจากคนทำงานในโรงงาน ในกรุงเทพฯ มาเป็นเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ที่วังน้ำเขียว เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะสันเนินลาดเอียงสูงจากพื้นที่ราบไปพอสมควรอีกทั้งมีต้นไม้รกทึบ ช่วงบุกเบิก มีการปรับเปลี่ยนผืนดินไปทีละน้อย การบุกเบิกพื้นที่ช่วงแรกจึงปลูกผักที่ยืนต้น คือปลูกครั้งเดียวแต่สามารถเก็บผลผลิตได้นาน จำพวก พริก มะเขือ มะละกอ กล้วย สำหรับพื้นที่ปลูกผักใช้เพียง 1 ไร่ เพราะการปลูกผักต้องดูแลเอาใจใส่ การจัดสรรพื้นที่เพื่อการปลูกผักต้องสอดคล้องกับแรงงาน ฤดูกาล รวมถึงการจัดการแปลงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=m6koj-Nuppg
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
กสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710