ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทอง ธรรมดา
คำสำคัญ เกษตรแบบผสมผสาน
หน่วยงาน สวนเพชรพิมาย ต.ลังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จากผืนดินว่างเปล่าที่ถูกพลิกฟื้นจนกลายเป็นเรือกสวนไร่นาทางการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อ.ทอง ไม่เคยมีความรู้ทางการเกษตรเลย แต่กลับกลายเป็นปราชญ์ปราดเปรื่องซึ่งสามารถให้ความรู้ทางด้านการเกษตรอย่างรู้ลึก รู้ดี รู้จริง และเชี่ยวชาญ อ.ทอง ได้ค้นพบทฤษฎีพ่อหลวงเรื่องเกษตรผสมผสาน เลยน้อมนำแนวพระราชดำริเริ่มต้นทำในพื้นที่ ปลูกพืชแบบผสมผสาน ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปลูกพืช 3 ระยะคือ ระยะสั้นปลูกผักต่างๆ ระยะกลางปลูกไม้ผล ส่วนระยะยาวก็ปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้ยางนา ไม้ประดู่ ปลูกไม้เศรษฐกิจพวกนี้รอบแปลงเลย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=P0HqAZRjV-8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง