ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เลี้ยงกบลดรายจ่าย สร้างรายได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จันตนา ศิริวัฒน์
คำสำคัญ เกษตรทฤษฎีใหม่;การเลี้ยงกบ;เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ผู้ใหญ่จันตนา ศิริวัฒน์ เจ้าของแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้น้อมนำเเนวคิดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ภายในแปลงเกษตรฯ เนื้อที่ 8 ไร่ มีการแบ่งเนื้อที่เป็นที่อยู่อาศัย บ่อเลี้ยงปลา 3 ชนิด คือ ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน บ่อเลี้ยงกบ เลี้ยงไก่พื้นเมือง แปลงผักนานาชนิด แปลงนา โรงสีข้าวชุมชน และมี Home Stay สำหรับผู้สนใจมาศึกษาการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเน้นหลักการพึ่งพาตัวเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการทำเพื่อบริโภค เมื่อเหลือจากการบริโภคก็แจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้าน จากนั้นจึงขาย โดยทุกกิจกรรมอาศัยการพึ่งพากัน เช่น การเลี้ยงกบ เมื่อมีการถ่ายเทน้ำจากบ่อกบ ก็นำน้ำมารดผัก เพราะน้ำจากการเลี้ยงกบมีสารอาหารสำหรับพืช หรือผลพลอยได้จากการสีข้าว ได้แก่ แกลบและรำ ก็นำมาเลี้ยงไก่ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=S3tykN2aUG8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เลี้ยงกบลดรายจ่าย สร้างรายได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง