ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชาญชัย ปราบณรงค์
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง;เกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงาน หมู่.8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัสตูล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย นายชาญชัย หันมาปลูกผักบุ้ง นานร่วม 2 ปี หลังจากเลิกทำสวนยางพารา เนื่องจากราคาตกต่ำต่อเนื่อง โดยเขายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งในช่วงแรก ทดลองปลูกผักบุ้งในแปลงเล็กๆ แล้วให้ภรรยา นำไปขาย จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนการปลูกมาเรื่อยๆ กระทั่ง มาเรียนรู้เทคนิคการทำให้ผักบุ้ง มีความกรอบ และมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยใช้เทคนิค คือโรยแกลบดำ จากนั้นยังขยายพื้นที่ปลูกให้มากขึ้น พร้อมทั้งปลูกพืชผัก และไม้ผล อย่าง กล้วย ชะอม ผักขม และผักพื้นบ้านต่างๆ จนมีตลาดรองรับ และสามารถเก็บผลผลิตต่างๆ ขายได้มากถึง วันละ 100 กิโลกรัม โดยยึดความพอเพียงเป็นหลัก และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดให้สวนของเขา เป็นแหล่งเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้แก่เด็กๆ และชาวบ้านอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ixEVGbgdWj4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง