ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
เจ้าของผลงาน :  วรรณา เหมือนพันธุ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ศูนย์เรียนรู้, ปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงาน :  ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
คำอธิบาย :  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบลโพชนไก่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีคุณวรรณา เหมือนพันธุ์ และคุณวินัย เหมือนพันธุ์ ทั้งสองท่านได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชการที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่เดิมทั้งสองท่านรับราชการไม่เคยมีความรู้พื้นฐานเรื่องการทำการเกษตร แต่มีเพื่อนบ้านที่ดี อย่างคุณสมชาย เทียนขาว ที่คอยช่วยเหลือและแนะนำการทำเกษตรปลอดภัยและไร้สารเคมี จนทำให้ทุกวันนี้ ครอบครัวเหมือนพันธุ์ สามารถยืนยัดได้ด้วยตัวเอง มีรายได้เข้ามาตลอด
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=7sz1dVdBBqU
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710