ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรรณา เหมือนพันธุ์
คำสำคัญ ศูนย์เรียนรู้;ปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง;เกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงาน ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบลโพชนไก่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีคุณวรรณา เหมือนพันธุ์ และคุณวินัย เหมือนพันธุ์ ทั้งสองท่านได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชการที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่เดิมทั้งสองท่านรับราชการไม่เคยมีความรู้พื้นฐานเรื่องการทำการเกษตร แต่มีเพื่อนบ้านที่ดี อย่างคุณสมชาย เทียนขาว ที่คอยช่วยเหลือและแนะนำการทำเกษตรปลอดภัยและไร้สารเคมี จนทำให้ทุกวันนี้ ครอบครัวเหมือนพันธุ์ สามารถยืนยัดได้ด้วยตัวเอง มีรายได้เข้ามาตลอด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=7sz1dVdBBqU
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง