ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Young Smart Farmer เกษตรปลอดสารยุคดิจิตอล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ขวัญชนก หงษ์ประสิทธิ์
คำสำคัญ Young Smart Farmer;เกษตรปลอดสาร;เกษตรยุคดิจิตอล;สวนผักฮักมี
หน่วยงาน สวนผักฮักมี อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ขวัญชนก หงษ์ประสิทธิ์ อยู่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขณะเรียน ได้เจอหลายแนวทางหลายความคิด โดยเฉพาะแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน และปลอดสาร โดยที่ไม่มีความรู้เรื่องดินเลย อาศัยประสบการณ์ที่เห็นพ่อแม่ทำมาตั้งแต่เกิด ขาดทุนหลายหมื่นบาท ไม่ยอมแพ้ ถึงวันนี้ 8 ปีแล้วที่ฝ้ายทำเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านเห็นว่า ใช้ระบบพืชพึ่งพากันเอง ไม่ใช้สารเคมี ทำน้ำหมักชีวภาพ ฮอร์โมนสังเคราะห์แสง หรือเลี้ยงไส้เดือนช่วยลดต้นทุน ทำให้มีกำไร เปิดเพจชื่อ “สวนผักฮักมี” ยกระดับคุณภาพสินค้าให้มีมูลค่า ทำเกษตรกัน 3 คน พ่อ แม่ ลูก สินค้าจึงยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะนำเสาวรสมาแปรรูป หน้าเพจตอนนี้เป็นสถานที่ ซึ่ง “สวนผักฮักมี” เป็นศูนย์การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=5Henx39PYxI
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


Young Smart Farmer เกษตรปลอดสารยุคดิจิตอล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง