ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการส่งถ่ายดีเอ็นเอของ Arthrospira (Spirulina) เพื่อการผลิตไฟโคไซยานินทนต่ออุณหภูมิสูง ระยะที่ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวกัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
เจ้าของผลงานร่วม นางวัฒนา เจียมตน , นางสาววิภาวรรณ เสียงดัง , นางสาวสายวารี เงินเพิ่มทรัพย์ , นางสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
คำสำคัญ การผลิตไฟโคไซยานินทนต่ออุณหภูมิสูง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ไฟโคไซยานินเป็นสารสีน้ำเงินที่ผลิตจาก Arthrospira ซึ่งถูกใช้ในอุตสาหกรรม แต่ด้วยข้อจำกัดที่ถูกทำลายได้ง่ายด้วยความร้อน ดังนั้นจึงพัฒนาสายพันธุ์ของ Arthrospira ให้ผลิตไฟโคไซยานินที่ทนต่ออุณหภูมิสูง โดยการนำยีนไฟโคไซยานินของไซยาโนแบคทีเรียจากน้ำพุร้อนที่ทนต่อความร้อนได้ดีกว่าพร้อมด้วยยีนต้านยาปฏิชีวนะมาส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์ ผลการศึกษาพบว่าได้ Arthrospira สายพันธุ์กลายที่มียีนไฟโคไซยานินทนอุณหภูมิสูงและสามารถเจริญเติบโตได้บนอาหารที่มียาปฏิชีวนะ และในอนาคตจะศึกษาคุณสมบัติของไฟโคไซยานินที่ผลิตได้ และผลของยีนไฟโคไซยานินทนอุณหภูมิสูงต่อการสังเคราะห์แสงของ Arthrospira ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง