ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการป้องกันและรักษามะเร็งจากนาโนเอนแคปซูลของเปปไทด์จากเม็ดเลือดขาวของจระเข้สายพันธุ์ไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง
คำสำคัญ มะเร็งลำไส้ใหญ่;นาโนเอนแคปซูเลชัน;เปปไทด์;เลือดจระเข้
หน่วยงาน สายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002 e-mail : jurpoo@kku.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การรักษามะเร็งด้วยวิธีมาตรฐานมีข้อจำกัดเช่น ดื้อยาและมีผลข้างเคียง การศึกษานี้จึงพัฒนาวิธีการใหม่โดยอาศัยนวัตกรรมนาโนเอนแคปซูลมานำส่งยาหรือเปปไทด์ ผลการศึกษานี้พบว่าเปปไทด์ที่ถูกห่อหุ้มเป็นเส้นใยนาโน มีศักยภาพในการขนส่งยาหรือเปปไทด์ได้ และจากการศึกษาฤทธิ์ของเปปไทด์ทั้งในหลอดทดลองและหนูทดลองพบว่ามีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งได้ อีกทั้งเปปไทด์ยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย กล่าวโดยสรุปว่าเปปไทด์จากจระเข้สายพันธุ์ไทย สามารถนำไปใช้ในการรักษาอาการอักเสบและยังใช้ในการฆ่าเซลล์มะเร็งได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


นวัตกรรมการป้องกันและรักษามะเร็งจากนาโนเอนแคปซูลของเปปไทด์จากเม็ดเลือดขาวของจระเข้สายพันธุ์ไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง