ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องทำความสะอาดหัวมันสำปะหลัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา จัตตุพรพงษ์
คำสำคัญ เครื่องทำความสะอาด;หัวมันสำปะหลัง
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ได้ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้มันเส้นเลี้ยงส้ตว์ แต่เกษตรกรบอกว่ามันเส้นที่ใช้ไม่สะอาดมีดินปนทรายค่อนข้างเยอะ ซึ่งทำให้การใช้ในอาหารสัตว์ไม่ดีเท่าที่ควร และเครื่องทำความสะอาดนี้มีหลักการคือ เป็นถังหมุนขนาดใหญ่โดยเอาหัวมันใส่ลงไปในถังให้หัวมันกลิ้งและมีการพลิกตัว เมื่อหัวมันมากระแทกกับชุดสกิดผิว ผิวนอกจะเปิดออกหัวมันจะถูกันผิวมันจะหลุดออกทำให้ดินทรายหลุดออกด้วยและผิวสีขาวขึ้น สิ่งสกปรกเหล่านี้จะถูกแยกออกมามีสกรูพาออกมาข้างนอก ส่วนหัวมันที่สะอาดแล้วจะออกไปอีกทางหนึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=gIcqxJ4f9i0
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เครื่องทำความสะอาดหัวมันสำปะหลัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.