ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประกอบ กรณีกิจ
คำสำคัญ ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลัง;มันสำปะหลัง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดที่มีแบคทีเรียช่วยย่อยสารพาราควอทที่ตกค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสัดส่วนของธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง 2) ปุ๋ยนาโนซิลิคอนใช้เป็นสารเสริมการเติบโตและสารปรับปรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรมมันสำปะหลัง รวมถึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงแก่ต้นมันสำปะหลังและป้องกันแมลงศัตรูพืช
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


นวัตกรรมปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง