ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องช่วยฝึกเดินด้วยการช่วยพยุงน้ำหนักบางส่วน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชรี คุณค้ำชู
คำสำคัญ เครื่องช่วยฝึกเดิน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เครื่องช่วยฝึกเดินด้วยการช่วยพยุงน้ำหนักบางส่วน (TU gait trainer) เป็นอุปกรณ์สำหรับฝึกเสริมในการช่วยฝึกเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยออกแบบให้มีการช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวของขาด้วยการช่วยยกขาและทำให้เกิดการก้าวเดินไปด้านหน้า ทำให้กล้ามเนื้อขามีโอกาสที่จะขยับและเรียนรู้การเคลื่อนไหวมากขึ้น ประกอบการการใช้เครื่องพยุงรองรับน้ำหนักตัว ทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะก้าวขาได้ง่ายขึ้น จึงช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและทำให้สามารถที่จะฝึกเดินได้นานมากขึ้น ทำให้การฟื้นฟูมีประสิทธิภาพดีขึ้นและผู้ป่วยมีโอกาสกลับมาเดินและช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องช่วยฝึกเดินด้วยการช่วยพยุงน้ำหนักบางส่วน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง