ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรวิทย์ รอดอนันต์
คำสำคัญ ติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต;อินเทอร์เน็ต
หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรม ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย TOT xDSL Tools เป็นเครื่องมือ Handheld ที่ใช้สำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษา บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งเทคโนโลยี ADSL และ VDSL ซึ่งสามารถทำงานแบบ Stand-alone หรือใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นบน Smart Phone หรือ Tablet โดย TOT xDSL Tools สามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่นเครือข่าย IP, สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย, ความเร็วของอินเทอร์เน็ตทั้ง upload และ download, Noise Margin, Line Attenuation และ Output Power ของโมเด็ม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง