ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Fully Redundancy EGAT-AVR
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวัฒน์ รติวัชรากร
คำสำคัญ Fully Redundancy EGAT-AVR
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย Fully Redundancy EGAT-AVR เป็นอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกของประเทศไทยที่ถูกพัฒนาโดยคนไทย ถูกใช้เป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ทางทีมงานได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ Power Converter และ Controller เพื่อใช้งานทดแทนอุปกรณ์เก่าที่พบปัญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และขาดแคลนอะไหล่กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ จนประสบความสำเร็จ โดยปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์นี้ได้ถูกนำไปใช้งานอย่างต่อเนื่องและทำผลประโยชน์ให้กับ กฟผ. อย่างมากมาย
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง