ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การดัดสตีมเทอร์ไบน์โรเตอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อิศราวิทย์ เชาว์พานิช
คำสำคัญ การดัดสตีมเทอร์ไบน์โรเตอร์
หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เป็นกระบวนการดัดสตีมเทอร์ไบน์โรเตอร์ที่โก่งงอจากการหยุดเครื่องกะทันหันในโรงไฟฟ้าโดยการให้ความร้อนเฉพาะจุด (Hot Spotting) ด้วยเปลวไฟความร้อนสูงจากหัวเผา (Heat Torch) บนผิวเพลาโรเตอร์เพื่อให้เกิดการขยายตัวและหดกลับในทิศทางตรงกันข้ามและตรงขึ้นเมื่อเย็นตัวสู่อุณหภูมิบรรยากาศ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การดัดสตีมเทอร์ไบน์โรเตอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.