ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเส้นใยนาโนไคโตซานที่บรรจุสารสกัดมังคุดสำหรับการสมานแผล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
คำสำคัญ เส้นใยนาโน;ไคโตซาน;สารสกัดมังคุด;การสมานแผล
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การพัฒนาเส้นใยนาโนที่เตรียมจากไคโตซานซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ในเปลือกหอย กุ้ง เพราะไคโตซานมีลักษณะพิเศษในการดูดซับและจับตะกอนต่างๆ เส้นใยที่ทำจากไคโตซานมีคุณสมบัติในการพองตัวและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี และไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ และจากการทดลองพบว่า แผ่นเส้นใยนาโน CS-EDTA/PVA สามารถลดขนาดของแผลเฉียบพลันในสัปดาห์แรกหลังจากเกิดบาดแผลได้ดีกว่าผ้าก๊อซ และเมื่อนำแผ่นเส้นใยนาโนมาประยุกต์ใช้โดยใส่สารสกัดจากเปลือกมังคุดด้วยก็พบว่า สารสกัดเปลือกมังคุดสามารถบรรจุในแผ่นเส้นใยนาโนได้ดีและปลดปล่อยอย่างรวดเร็ว จึงช่วยต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อแบคทีเรียและไม่เป็นพิษต่อเซลล์ สามารถเร่งอัตราการสมานแผลได้ดีกว่าเมื่อเปรียบกับผ้าก๊อซ จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเร่งรักษาบาดแผล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-y783A8FKCA
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การพัฒนาเส้นใยนาโนไคโตซานที่บรรจุสารสกัดมังคุดสำหรับการสมานแผล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง