ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศและการควบคุมสภาพบรรยากาศร่วมกับ 1-MCP ที่มีต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวนุชนาฏ ภักดี
คำสำคัญ สภาพดัดแปลงบรรยากาศ;การควบคุมสภาพบรรยากาศ;1-MCP;มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
หน่วยงาน คระเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การตรวจคุณภาพด้านกายภาพ และเคมีของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองที่เก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลงและการควบคุมบรรยากาศ ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ และการใช้ 1-MCP เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศและการควบคุมสภาพบรรยากาศร่วมกับ 1-MCP ที่มีต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง