ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำน้ำปี้;ลุ่มน้ำปี้
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ลุ่มน้ำปี้เป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำยม เนื่องจากลุ่มน้ำปี้มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่มีความจุกักเก็บน้ำไม่มากนัก ในฤดูแล้งเกิดการขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี ในฤดูฝนปริมาณน้ำในแม่น้ำมีมากกว่าน้ำที่จะเก็บกักได้เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านปิ่น ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเปิดโครงการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 3,981 ล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=RIjNenR44eo
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง