ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
เจ้าของผลงานร่วม สำนักราชเลขาธิการ
คำสำคัญ เขื่อนขุนด่านปราการชล
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2536 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เมื่อสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชลเสร็จ สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรใช้เพื่อการเกษตรทั้งหมด 185,000 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ 96 หมู่บ้าน รวม 9,000 กว่าครัวเรือน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=0G2BvkV1qVY
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง