ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์;เกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้เพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผลสำเร็จจากการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ และการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างชีวิตที่พอเพียงให้ราษฎร โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกในพื้นที่ภาคอีสาน สร้างชีวิตใหม่ที่พอเพียงให้กับราษฎร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=3mSnJfxi2yg&index=38&list=PLJbVzJEYx59WQ_EdJwZy8RjlFNqU7pj8y
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง