ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศาสตร์พระราชากับงานพัฒนาชลประทาน อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
คำสำคัญ ศาสตร์พระราชา;งานชลประทาน;อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เมื่อปี พ.ศ.2532 ชาวบ้านตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ยื่นฎีกาถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และทางกรมชลประทานได้แจ้งให้ทราบว่ารับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อใช้ประโยชน์และดูแลบำรุงรักษาร่วมกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=C17G-dxL6s4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ศาสตร์พระราชากับงานพัฒนาชลประทาน อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จังหวัดเชียงราย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง